Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije za sve vrste objekata, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola kao i sve dokumentacije koja prethodi izdavanju istih.

Nadzor

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova kako bi se osiguralo izvođenje sukladno projektnoj dokumentaciji i pravilima građevinske struke.

Konzalting

Savjetovanje investitora i vođenje projekata u svim fazama o ideje do ishođenja uporabne dozvole.

Zaštita na radu

Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (plan izvođenja radova, elaborat zaštite na radu) i u fazi gradnje (praćenje provedbe mjera zaštite na radu).

3D vizualizacije

Izrada fotorealističnih 3d vizualizacija za potrebe gradnje, rekonstrukcije objekata, najam ili prodaju.

Energetski certifikati

Izrada energetskih certifikata građevina s jednostavnim tehničkim sustavom.

Projektiranje

Usluge projektiranja uključuju izradu kompletne projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju bilo da se radi o projektima niskogradnje ili visokogradnje. U suradnji s našim dugogodišnjim partnerima možemo Vam osigurati da na jednom mjestu dobijete cjelovitu, profesionalnu i pouzdanu uslugu.

Više

Nadzor

Usluge nadzora uključuju projektantski, stručni i obračunski nadzor tijekom gradnje koji se provodi u ime investitora kako bi se osiguralo izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i pravilima građevinske struke.

Više

Konzalting

Usluga konzaltinga uključuju tehničko savjetovanje investitora ili obavljanje djelatnosti vođenja projekta.Pružanjem stručne podrške investitor dobiva pravovremeno sve potrebne informacije i savjete u svim fazama gradnje kako bi se osigurala kvalitetna izvedba projekta u zadanim rokovima.

Više

od ideje do uporabne

  • Sastanak
  • Idejno rješenje
  • Projektna dokumentacija
  • Nadzor gradnje

Cilj našeg poslovanja je svakom klijentu pristupiti individualno i ponuditi rješenje u skladu s njegovim željama. Stoga, izrada svakog projekta započinje sastankom sa klijentom na kojem dobivamo osnovne inpute, te definiramo smjernice i rokove za razvoj projekta.

Nakon dobivenih osnovnih smjernica pristupa se razradi ideje i izradi idejnog rješenja kako bi se sa klijentom točno definirali i potvrdili svi ulazni parametri, a time minimalizirale eventualne pogreške ili nesporazumi u komunikaciji.

Izrada projektne dokumentacije bilo da se radi o niskogradnji ili visokogradnji uključuje izradu projekata svih struka potrebnih za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju ili rekonstrukciju (lokacijska, građevinska, uporabna dozvola). Osim navedenog, u ovoj fazi se klijentu pruža usluga vođenja kompletnog postupka pred javnopravnim i upravnim tijelima u svrhu što bržeg ishođenja sve potrebne dokumentacije i dozvola.

Svojim klijentima po ishođenju svih potrebnih potvrda i građevinske dozvole, pružamo uslugu kompletnog nadzora nad gradnjom objekta kako bi se građenje izvelo u potpunosti sukladno projektu i pravilima građevinske struke.