Stambene zgrade – kompleks N1

Godina 2017
Lokacija Njemačka
Građevina Kompleks stambenih zgrada
Projekt Armaturni nacrti
Razina Armaturni nacrti
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo