3D Vizualizacije

Usluga 3D vizualizacije uključuje izradu fotorealitičnih vizualizacija za potrebe gradnje ili rekonstrukcije objekata kao i za najam ili prodaju stanova, apartmana, vila, zgrada i drugih objekata.
3D vizualizacije se izrađuju prema smjernicama definiranim od strane arhitekta ili prema projektnoj dokumentaciji (idejno rješenje, idejni ili glavni projekt).