Nadzor

Usluge nadzora uključuju projektantski, stručni i obračunski nadzor tijekom gradnje koji se provodi u ime investitora kako bi se osiguralo izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i pravilima građevinske struke.
Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina ili izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska ili uporabna dozvola.
Vršimo usluge nadzora na objektima visokogradnje, prometnicama kao i ostalim objektima.