SERVICES

Projektiranje

Usluge projektiranja uključuju izradu kompletne projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju bilo da se radi o projektima niskogradnje ili visokogradnje. U suradnji s našim dugogodišnjim partnerima možemo Vam osigurati da na jednom mjestu dobijete cjelovitu, profesionalnu i pouzdanu uslugu.

Read More

Nadzor

Usluge nadzora uključuju projektantski, stručni i obračunski nadzor tijekom gradnje koji se provodi u ime investitora kako bi se osiguralo izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i pravilima građevinske struke.

Read More

Konzalting

Usluga konzaltinga uključuju tehničko savjetovanje investitora ili obavljanje djelatnosti vođenja projekta.Pružanjem stručne podrške investitor dobiva pravovremeno sve potrebne informacije i savjete u svim fazama gradnje kako bi se osigurala kvalitetna izvedba projekta u zadanim rokovima.

Read More

Zaštita na radu

Usluga zaštite na radu uključuje usluge koordinatora I u fazi izrade projekta (izrada plana izvođenja radova i elaborata zaštite na radu) ali i usluge koordinatora II u fazi izvođenja radova (praćenje provedbe propisanih mjera zaštite na radu).

Read More

3D Vizualizacije

Usluga 3D vizualizacije uključuje izradu fotorealitičnih vizualizacija za potrebe gradnje ili rekonstrukcije objekata kao i za najam ili prodaju stanova, apartmana, vila, zgrada i drugih objekata

Read More

Energetski certifikati

Usluga uključuje provedbu energetskog pregleda i izradu energetskih certifikata građevina s jednostavnim tehničkim sustavom.

Read More