Konzalting

Usluga konzaltinga uključuju tehničko savjetovanje investitora ili obavljanje djelatnosti vođenja projekta.
Pružanjem stručne podrške investitor dobiva pravovremeno sve potrebne informacije i savjete u svim fazama gradnje kako bi se osigurala kvalitetna izvedba projekta u zadanim rokovima.

Konzalting uključuje:
– Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje investitora u svezi s projektiranjem, građenjem i uporabom
– Provjeru mogućnosti i uvjeta gradnje
– Planiranje, praćenje i kontrolu svih dijelova projekta kao i savjetovanje svih sudionika projekta u ime investitora
– Usklađivanje svih sudionika u gradnji (investitor, projektant, revident, izvođač i nadzor)
– Ishođenje svih potrebnih akata (lokacijska informacija, posebni uvjeti građenja, lokacijska dozvola, potvrde glavnog projekta, građevinska dozvola, prijava gradilišta, uporabna dozvola, upis u katastar).