Idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste

Godina 2015
Lokacija Svinjičko
Građevina Prometnica
Projekt Projekt rekonstrukcije prometnice
Razina Idejni projekt
Funkcija Projektant suradnik
Kategorija Prethodno iskustvo