Plan izvođenja radova – istočna obilaznica Novog Marofa – faza III

Godina 2018
Lokacija Novi Marof
Građevina Prometnica
Projekt Zaštita na radu
Razina Plan izvođenja radova
Funkcija Koordinator I
Kategorija Prethodno iskustvo