Izvedbeni projekt prometne signalizacije – BP Čabar

Godina 2017
Lokacija Čabar
Građevina Benzinska postaja
Projekt Projekt prometne signalizacije
Razina Izvedbeni projekt
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo