Projekt uklanjanja BP Popovača Jug

Godina 2017
Lokacija Popovača
Građevina Benzinska postaja
Projekt Projekt prometne signalizacije
Razina Projekt uklanjanja
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo