Rekonstrukcija državne ceste D6

Godina 2017
Lokacija Karlovac
Građevina Pometnica
Projekt Projekt rekonstrukcije DC
Razina Idejni, glavni, izvedbeni projekt
Funkcija Projektant suradnik
Kategorija Prethodno iskustvo