Izvedbeni projekt – odmorište na državnoj cesti D8

Godina 2014
Lokacija Ploče
Građevina Prometna građevina
Projekt Projekt odmorišta
Razina Izvedbeni projekt
Funkcija Projektant suradnik
Kategorija Prethodno iskustvo