Projekt uklanjanja – BP Popovača Sjever

Godina 2018
Lokacija Popovača
Građevina Benzinska postaja
Projekt Projekt uklanjanja građevine
Razina Projekt uklanjanja
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo