Projekt stambene građevine V

Godina 2016
Lokacija Zadar
Građevina Stambena građevina
Projekt Projekt stambene građevine
Razina Statika, glavni projekt
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo