Glavni projekt rekonstrukcije BP Korenica

Godina 2017
Lokacija Korenica
Građevina Benzinska postaja
Projekt Rekonstrukcija benzinske postaje
Razina Glavni projekt
Funkcija Glavni projektant
Kategorija Prethodno iskustvo