Glavni projekt cestovnog prolaza Marinci

Godina 2018
Lokacija Nuštar
Građevina Cestovni prolaz brze ceste
Projekt Projekt cestovnog prolaza
Razina Idejni i glavni projekt
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo