Urbana vila – plan oplate

Godina 2017
Lokacija Njemačka
Građevina Urbana vila
Projekt Plan oplate
Razina Plan oplate
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo