Plan izvođenja radova – autocesta A5, Beli Manasti – Osijek

Godina 2017
Lokacija Beli Manastir
Građevina Prometnica
Projekt Zaštita na radu
Razina Plan izvođenja radova
Funkcija Koordinator I
Kategorija Prethodno iskustvo