Idejni projekt rekonstrukcije BP Varaždin

Godina 2018
Lokacija Varaždin
Građevina Benzinska postaja
Projekt Rekonstrukcija benzinske postaje
Razina Idejni projekt
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo