Plan izvođenja radova – Državna cesta D6 Stative-Borlin

Godina 2017
Lokacija Karlovac
Građevina Prometnica
Projekt Zaštita na radu
Razina Plan izvođenja radova
Funkcija Koordinator I
Kategorija Prethodno iskustvo