Plan izvođenja radova – brza cesta Osijek-Županja, dionica Nuštar-Vukovar

Godina 2018
Lokacija Nuštar
Građevina Prometnica
Projekt Zaštita na radu
Razina Plan izvođenja radova
Funkcija Koordinator I
Kategorija Prethodno iskustvo