Idejno rješenje samouslužne autopraonice Petrinja

Godina 2018
Lokacija Petrinja
Građevina Samouslužna autopraonica
Projekt Projekt samouslužne autopraonice
Razina Idejno rješenje
Funkcija Projektant
Kategorija Prethodno iskustvo