12
Aug

Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije bilo da se radi o niskogradnji ili visokogradnji uključuje izradu projekata svih struka potrebnih za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju ili rekonstrukciju (lokacijska, građevinska, uporabna dozvola). Osim navedenog, u ovoj fazi se klijentu pruža usluga vođenja kompletnog postupka pred javnopravnim i upravnim tijelima u svrhu što bržeg ishođenja sve potrebne dokumentacije i dozvola.