12
Aug

Idejno rješenje

Nakon dobivenih osnovnih smjernica pristupa se razradi ideje i izradi idejnog rješenja kako bi se sa klijentom točno definirali i potvrdili svi ulazni parametri, a time minimalizirale eventualne pogreške ili nesporazumi u komunikaciji.